Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !


Josef Šíma

De Wikiberal
(Redirigé depuis Josef Sima)
Aller à la navigation Aller à la recherche
Josef Šíma
Économiste

Dates
Josef Šíma
Tendance
Nationalité République tchèque République tchèque
Articles internes Autres articles sur Josef Šíma

Citation
Interwikis sur Josef Šíma

Josef Šíma est un économiste libéral tchèque. Il est chercheur au Liberální Institut à Prague et membre du département de politique économique à l'université économique de Prague. Libéral et scientifique, il fait partie du bureau éditorial du Journal of Libertarian Studies.

Publications

 • 1996,
  • a. The Višňová EIA. Final report. Anglická verze. Zpracováno pro Phare PMU, Ministerstvo životního prostředí ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : AQUATEST; Stavební geologie, 1996. 140 s., obr., tab., graf. (Další autoři: ŠAUER, Petr, MLČOCH, Svatomír, SKOŘEPA, Jaroslav, BENEŠ, Václav, SLÁMA, Petr, POUR, Josef, JEZERSKÝ, Zdeněk, KERDER, Josef, PLEŠINGER, Vladimír, DVOŘÁK, Antonín, MILDEOVÁ, Stanislava, MOKRIŠOVÁ, Jaroslava)
  • b. Višňová EIA. Závěrečná zpráva. Česká verze. Zpracováno pro Phare PMU, Ministerstvo životního prostředí ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : AQUATEST; Stavební geologie, 1996. 142 s., obr., tab., graf. (Další autoři: ŠAUER, Petr, MLČOCH, Svatomír, SKOŘEPA, Jaroslav, BENEŠ, Václav, SLÁMA, Petr, POUR, Josef, JEZERSKÝ, Zdeněk, KEDER, Josef, PLEŠINGER, Vladimír, DVOŘÁK, Antonín, MILDEOVÁ, Stanislava, MOKRIŠOVÁ, Jaroslava)
 • 1998,
  • a. A New Approach Toward European Integration: The Fifth Freedom for Europe, Prague 11.05.1998 – 14.05.1998, In: DVOŘÁK, Viktor, KAŠIČKA, Petr, dir., European Integration In a Changing World, Prague, pp115–126, ISBN 80-902168-3-8
  • b. Fungování trhů a floskule centrálních plánovačů. In: Israel Kirzner, Jak fungují trhy. Praha : Megaprint, 1998, pp7–10, ISBN 80-902270-5-8
  • c. Proračunski deficit i fiskalna disciplina. Financijska Praksa, n°4–5, pp503–515, ISSN 0350-5669
 • 1999,
  • a. "Dějiny ekonomických teorií" [L'histoire de la théorie économique], In: Milan Sojka, "Dějiny ekonomických teorií" [L'histoire de la théorie économique], Prague : Karlova universita, pp43–44. ISBN 80-7184-991-X
  • b. Nenahraditelné základy ekonomie, In: Henry Hazlitt, Ekonomie v jedné lekci. Praha : Mega Print, pp204–208, ISBN 80-902701-2-3
  • c. Trh a centrální bankovnictví: Rozumíme souvislostem? [Le marché et les banques centrales: Nous comprenons contexte?], In: PROŠEK, Jaroslav, Dan Šťastný, ŠIŠKA, Jaromír, IVANČO, Ivan, Jiří Schwarz, Jerry Jordan – Změněná úloha centrálních bank v XXI. století [Le rôle changé des banques centrales au XXI ème siècle], Prague : Liberální institut, pp2–5, ISBN 80-86389-01-4[
  • d. Trh je schopen zabezpečit i obranu a spravedlnost [Le marché est en mesure d'assurer la défense et de justice], In: MOLINARI, Gustave, ROTHBARD, Murray, HOPPE, Hans-Hermann. Právo a obrana jako zboží na trhu, Prague : Liberální institut, pp7–12, ISBN 80-902701-5-8
  • e. DOUGLAS, Roger, sir. Sir Roger Douglas v České televizi. Přel. Šíma, Josef, Pavlík, Ján. In: Josef Šíma, Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha : Liberální institut, 1999, s. 65–66. Přel. z: Vystoupení v ČT v pořadu „21” dne 27. 10 1998. Praha : ČT 1998. ISBN 80-902270-7-4
  • f. HAYEK, F.A. Soukromé peníze : Potřebujeme centrální banku? Přel. Zajíček, Miroslav, Dvořáček, Martin, Šíma, Josef. Praha : Liberální institut, 1999. 165 s. Přel. z: Denationalisation of Money. London : The Institute of Economic Affairs, 1976. ISBN 80-902701-1-5
  • g. avec Ján PAVLÍK, dir., Roger Douglas: Author of the most successful economic reform of the XXth century. 1. vyd. Prague : Liberální institut, 85p, ISBN 80-902701-0-7
 • 2000,
  • a. avec Dan Šťastný, A Laissez-Faire Fable of the Czech Republic, The Journal of Libertarian Studies, Vol 14, n°2, pp155–178
  • b. Dvě oči za nic [Deux yeux pour rien], Terra Libera, Vol 2, n°7, pp2–3
  • c. Entrance visas: The First Step Back Towards the Barbwire, The Prague Carrousel, n°3, pp12–13
  • d. Evropské sjednocování – o hledání evropské identity [L'unification européenne - la recherche de l'identité européenne], In: Stanislav ŠAROCH, dir., Vybrané problémy ekonomické teorie a hospodářské politiky [Les problèmes de la théorie économique et la politique économique], Prague : VŠE, pp227–240, ISBN 80-245-0101-5
  • e. Globalizace znamená nacházet nová řešení [La mondialisation implique de trouver de nouvelles solutions], Hospodářské noviny, Vol XLIII, n°207, p12, ISSN 0862-9587
  • f. Otroci až do června. Respekt, Vol 11, n°25, pp4–5, ISSN 0862-6545
  • g. Proč zrovna růst? Terra Libera, Vol 2, n°10, pp4–5
  • h. Secese: Sám sobě státem. Terra Libera, Vol 2, n°9, pp3–3
  • i. Stát versus společnost, Terra Libera, Vol 2, n°12, pp4–5
  • j. Stát, monopoly a hrozba EU, In: Josef Šíma et Milan ŽÁK, Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, Prague : Liberální institut, 2000, pp121–122, ISBN 80-86389-04-9
  • k. Svoboda odejít, Terra Libera, Vol 2, n°6, p2
  • l. Zpráva EU vypovídá jen o míře regulace a byrokratizace, Profit, Vol VIII, n°49, pp5–6. ISSN 1211-3498
  • m. Zákon o ochraně hospodářské soutěže povede k omezení konkurence. Parlamentní zpravodaj, Vol VI, n°11, pp4–5. ISSN 1211-037X
  • n. Trh v čase a prostoru, Prague : Grada, ISBN 80-86389-09-X
  • o. Špidla a „Čechy Čechům”, Profit, Vol 8, n°11, pp15–16
 • 2001,
  • a. Demokracie, svoboda a právo na secesi. Acta Oeconomica Pragensia, Vol 9, n°6, pp95–100, ISSN 0572-3043
  • b. Ekonomie od A do Z (a mnohem více…) [Economie de A à Z (et bien plus encore…)], In: Murray Rothbard, Ekonomie státních zásahů [L'intervention économique de l'État], Prague : Mega Print, pp11–15, ISBN 80-86389-10-3
  • c. From Communism's Bosom to the Central Control of EU Planners: the case of the Czech Republic, The European Journal, Vol 8, n°6, pp14–17, ISSN 1351-6620
  • d. From the Bosom of Communism to the Central Control of EU Planners, The European Journal, Vol 8, n°6, pp61–74. ISSN 1351-6620
  • e. Hitler Semper Vivus. OS, n°4, pp33–36, ISSN 1335-2296
  • f. Od společnosti ke státu a zpět. O budoucí úloze státu ve (svobodné) společnosti. Střední Evropa, Vol 17, n°5, pp48–60, ISSN 0862-091X
  • g. Secese: sám sobě státem. OS, Vol 3, n°3, pp23–25, ISSN 1335-2296
 • 2002,
  • a. Ekonomie, „expoziční simplicita” a metodologie aneb proč zavrhnout AS-AD při výkladu ekonomie, In: Ján PAVLÍK, Martin HEMELÍK, Marek LOUŽEK, Miroslav VLČEK et Ondřej KRALOVIČ, Filosofické základy metodologie ekonomických věd [Fondements philosophiques de la méthodologie des sciences économiques], Prague : Oeconomica, pp183–195. ISBN 80-245-0468-5
  • b. Moc argumentů proti argumentu moci [Les arguments puissants contre l'argument du pouvoir], In: Ludwig von Mises, Byrokracie [Bureaucratie], Prague : Liberální institut, pp9–25. ISBN 80-86389-22-7
  • c. Pryč s EU!, Playboy, Vol 8, n°1, pp21–22, ISSN 0862-9374
  • d. Za hranice socialismu [Au-delà du socialisme], In: David Boaz, Liberalismus v teorii a politice [Le libéralisme en théorie et la politique], Prague : Liberální institut, pp7–17, ISBN 80-86389-23-5
  • e. Bubliny na trzích aktiv jako důsledek aktivní monetární politiky, Prague, 15p
 • 2003,
  • a. avec David Lipka, Bubliny na trzích aktiv jako důsledek aktivní monetární politiky, Prague : VŠE IEEP; VŠE KHP, ISBN 80-245-0651-3. Working Paper N°11/2003
  • b. avec Dan ŠŤASTNÝ, Centrální bankovnictví – iluzorní „výdobytek” civilizace, In: Murray Rothbard, Peníze v rukou státu [La monnaie dans les mains de l'État], Prague : Megaprint, pp7–23, ISBN 80-86389-12-X
  • c. avec David Lipka, EU aneb jak se vzdálit harmonii a blahobytu, In: Mirek TOPOLÁNEK, Jiří Schwartz, Jan ZAHRADIL, David LIPKA, Petr MACH, Ladislav MRKLAS, Michal SEMÍN, Petr NEČAS, Ivan LANGER, Petr ROBEJŠEK, Vít HLOUŠEK, Marek BENDA, Petr SOKOL, Proč nejsem eurofederalistou. Praha : Jalna, pp31–35, ISBN 80-239-0643-7
  • d. Francouzský harmonismus jako jednota ekonomie a práva, In: Pascal Salin, Ekonomická harmonizace [L'harmonisation économique], Prague : Liberální institut, pp7–25, ISBN 80-86389-26-X
  • e. Spor o metodu uvnitř ekonomie a práva [Le litige au sujet de la méthode dans l'analyse économique du Droit], In: Ján PAVLÍK, Robert HOLMAN, Milan SOJKA, Martin HEMELÍK, Jiří VANĚK, Tomáš KUNCA, Marek LOUŽEK,, Ondřej KRAKOVIČ, Jakub NOVOTNÝ et David LIPKA, Filosofické základy metodologie ekonomických věd [Les fondements philosophiques de la méthodologie des sciences économiques], Vol II, Prague : Oeconomika, pp193–205. ISBN 80-245-0656-4
  • f. Deflace – definiční znak zdravé ekonomiky [La déflation - définition un caractère d'une économie saine], Prague : Oeconomica
 • 2004,
  • a. avec Tereza Urbanová, Tržní přístup k ochraně životního prostředí [Une approche axée sur le marché à la protection de l'environnement], Prague : Oeconomica, 87p, ISBN 80-245-0766-8
  • b. Deflation as a recipe for a prosperous Europe, The Journal for the New Europe, Vol 1, n°1, pp63–82, ISSN 1781-4855
  • c. Efektivnost, generická konzistence a hodnotová neutralita [Efficacité, la cohérence générique et la valeur de neutralité], In: Filosofické základy metodologie ekonomických věd [Les fondements philosophiques de la méthodologie des sciences économiques], Prague : Oeconomica, pp73–80, ISBN 80-245-0789-6
  • d. Praxeology as law & economics, The Journal of Libertarian Studies, Vol 18, n°2, pp73–89, ISSN 0363-2873
  • e. Sjednocování Evropy: O Hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic [CD-ROM] [Unifier l'Europe: la recherche d'une identité européenne et l'utilisation abusive de l'idée d'une Europe sans frontières [CD-ROM]], In: Česká ekonomika a ekonomická teorie [L'économie tchèque et la théorie économique], Prague : Academia, pp250–266
  • f. Státní školství jako plánovaný chaos. In: Petr MATĚJŮ, Murray Rothbard, Josef ŠÍMA, James Tooley et Radim VALENČÍK, Vzdělání a trh [L'éducation et le marché], Prague : Liberální institut, pp5–7, ISBN 80-86389-31-6
  • g. Ekonomie a právo: úvod do logiky společenského jednání [L'analyse économique du Droit: une introduction à la logique de l'agenda social], Prague : Oeconomica, ISBN 80-245-0749-8
  • h. avec David Lipka, EU na cestě k politické centralizaci [L'Union Européenne sur la voie de la centralisation politique}, Acta Oeconomica Pragensia, Vol 12, n°2, pp66–74. ISSN 0572-3043
 • 2005,
  • a. avec Patrik Paneš, Výzvy antimonopolní politiky v 21.století [Les défis la politique antitrust au 21e siècle], Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 13, n°3, pp69–80, ISSN 0572-3043
  • b. dir., Ekonomický přístup k životnímu prostředí [L'approche économique de l'environnement], Prague : Dokořán
  • c. avec Tereza Urbanová, Předmluva: Ekonomický přístup k životnímu prostředí [Avant-propos: L'approche économique de l'environnement], In: Josef Šíma, Ekonomický přístup k životnímu prostředí [L'approche économique de l'environnement], Praha : Dokořán, pp8–18
  • d. avec Tereza Urbanová, Udržitelný rozvoj jako problém tržní koordinace – přístup ekonomie a práva [Le développement durable comme un problème de la coordination du marché - l'approche de l'analyse économique du Droit], Brno 20.09.2005, In: Ekonomie, právo, management: Vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje [économie, droit, gestion: Les relations mutuelles dans le processus de développement durable], Brno : Masarykova univerzita, pp151–158, ISBN 80-210-3820-9
  • e. avec Tereza Urbanová, Závěr: Výzvy ochrany životního prostředí [Conclusion: Les défis de la protection de l'environnement], In: Josef Šíma, Ekonomický přístup k životnímu prostředí [L'approche économique à l'environnement], Prague : Dokořán, pp187–189
  • f. avec David Lipka, Globalizace jako nejlepší sociální politika [La mondialisation telle est la meilleure politique sociale]. Virt 19.05.2005 – 20.05.2005, In: Silvia Ošková, dir., Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Hospodárska a sociálna politika SR po vstupe do EÚ”, Bratislava : Ekonóm, pp313–317, ISBN 80-225-2043-8
  • g. Intelektuální vlastnictví jako překážka na cestě k prosperitě [Les droits de propriété intellectuelle comme un obstacle sur la voie de la prospérité], Politická ekonomie, Vol 53, n°3, pp369–382
  • h. Když patentujete myšlenku, Connect!, Vol 10, n°2, pp48–50
  • i. Síla logického argumentu [La force des arguments logiques], In: Josef ŠÍMA et al., Zásady ekonomie, Prague : Liberální institut, ISBN 80-86389-27-8
  • j. avec Jiří Schwarz, Nesmrtelný slabikář ekonomie, Ekonom, Vol XLIX, n°44, pp50–51
 • 2006,
  • a. avec Jan Kubíček, Jaromír Hurník, Pavel Chalupníček, Patrik Paneš, Ondřej Pražský, David Lipka, Dan Šťastný, et Tereza Urbanová, Hospodářská politika [La politique économique], Plzeň : Aleš Čeněk
  • b. Tereza Urbanová, Udržitelný rozvoj jako problém tržní koordinace – přístup ekonomie a práva [Le développement durable comme problème de la coordination du marché - l'approche de l'analyse économique du Droit], Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 14, n°2, pp92–98, ISSN 0572-3043
  • c. avec Dan Šťastný, préface du livre : Politická ekonomie strachu [Économie politique de la peur], In: Robert Higgs, Politická ekonomie strachu [Économie politique de la peur], Prague : Alfa Publishing, pp5–9
  • d. avec Tereza Urbanová, Proč je ekonomie klíčová pro chápání problémů životního prostředí [Pourquoi l'économie est la clé de la compréhension des problèmes environnementaux], In: Bjørn Lomborg, Skeptický ekolog – Jaký je skutečný stav světa [Environmentalistes sceptiques - Quel est l'état réel du monde ?], Prague : Dokořán, pp403–405
  • e. Investorské pobídky škodí [Les investisseurs aux incitations préjudiciables], Respekt, Vol XVII, n°8, p20. ISSN 1801-1446
  • f. avec David Lipka, Socialism, In: Encyclopedia of World Poverty S-Z. Thousand Oaks : Sage Publications, pp1002–1006, ISBN 1-4129-1807-3
  • g. Carl Menger a Bruno Leoni – velikáni ekonomie a práva, Acta Oeconomica Pragensia, Vol 14, n°2, pp8–15, ISSN 0572-3043
  • h. Giffen Goods, In: Encyclopedia of World Poverty A-G. Thousand Oaks : Sage Publications, pp430–431, ISBN 1-4129-1807-3
  • i. Les Tchèques et les idées autrichiennes, In: Philippe Nemo et Jean Petitot, Histoire du libéralisme en Europe, Paris : QUADRIGE/PUF, ISBN 2-13-055299-4, pp1269–1278
  • j. Market Efficiency, In: Encyclopedia of World Poverty H-R. Thousand Oaks : Sage Publications, pp683–684, ISBN 1-4129-1807-3
  • k. Scarcity, In: Encyclopedia of World Poverty S-Z. Thousand Oaks : Sage Publications, p958, ISBN 1-4129-1807-3
  • l. Unemployment, In: Encyclopedia of World Poverty S-Z. Thousand Oaks : Sage Publications, pp1089–1092, ISBN 1-4129-1807-3
 • 2007,
  • a. avec Dan Šťastný, Libertariánství, vlastnictví a utopie [Le libertarianisme, les biens et l'utopie], In: Philippe Van Parijs, Marek Hrubec, Martin Brabec et al., Všeobecný základní příjem. Právo na lenost, nebo na přežití [Le revenu général de base. Le droit à la paresse ou la survie], Prague : Filosofia, pp141–145
  • b. "Property Rights vs. „Public Interest”", In: Peter Gonda, Pavel Chalupníček, "In Defense of the Free Market", Bratislava: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, pp293–313
  • c. "Prague Conference on Political Economy", Politická ekonomie, Vol 54, n°1, pp126–128
  • d. avec Tereza Šímová, "Čekání na katastrofu" [En attente d'une catastrophe], Science, Vol. 61, n°8, pp42–47
  • e. avec Martin Froněk, Bruno Leoni – Právo a svoboda: Úvod. [Bruno Leoni - Droit et liberté: Introduction], In: Bruno Leoni, Právo a svoboda [Bruno Leoni - Droit et liberté], Prague : Liberální institut
 • 2011, avec Jiri Schwarz, "The Euro as a Hindrance to Recovery? A Comparative Analysis of the Czech Republic and Slovakia", In David Howden, dir., "Institutions in Crisis: European Perspectives on the Recession", Cheltenham, UK: Edward Elgar, ISBN 9780857932112
 • 2015, avec Tomáš Nikodym, "Classical Liberalism in the Czech Republic", Econ Journal Watch, Vol 12, n°2, pp974–292

Liens externes

 • Property Rights vs. “Public Interest”, conférence de Josef Šíma, présentée à la Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS), organisée par le Conservative Institute de M. R. Štefánik à Bratislava, le 13 décembre 2006


Adam Smith.jpg Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie.